Polityka Prywatności

1. Baza danych osobowych użytkowników podlega ochronie prawnej, a administratorem danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r.
o ochronie danych osobowych zgromadzonych w Bazie jest KLEM-LAND F.H.U. PIOTR KLEMANN, NIP 561-00-04-559 REGON 092994954

2. Dane zbierane podczas rejestracji będą wykorzystywane w celu umożliwienia Klientowi zalogowania się do konta na stronie internetowej serwisu oraz w celu realizacji zamówienia. Dane przetwarzane są w celu świadczenia usług drogą elektroniczną.

3. W trakcie rejestracji Klient podaje: imię i nazwisko, adres e-mail i tworzy hasło dostępu.

4. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

5. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych, prawo do poprawiania tych danych oraz do żądania zaniechania ich przetwarzania poprzez usunięcie z Bazy.

6. Dokonując rejestracji użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez właściciela Serwisu w celu związanym z świadczeniem usług na rzecz użytkownika oraz akceptuje przyjęcie do wiadomości prawa wglądu do treści oraz poprawiania danych wpisanych do formularza rejestracyjnego. Użytkownik Serwisu ma prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych co jest równoznaczne z rezygnacją korzystania z Serwisu.

7. Użytkownik może również wyrazić zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych lub statystycznych, w szczególności na otrzymywanie informacji handlowych pochodzących od właściciela Serwisu lub innych współdziałających z nim podmiotów na adres e-mail użytkownika wprowadzony przy rejestracji do Serwisu. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych może być w każdej chwili cofnięta.

8. Dane wpisane do formularza rejestracyjnego powinny dotyczyć wyłącznie użytkownika, który dokonuje rejestracji w Serwisie i być zgodne z prawdą. Adres e-mail podany przy rejestracji jest adresem do doręczeń wszelkich informacji użytkownikowi koniecznych do realizacji umowy o świadczenie usług za pomocą Serwisu.

9. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do usunięcia lub zablokowania dostępu do osobistego konta w razie naruszenia przez użytkownika postanowień niniejszego regulaminu.

10. Po zakończeniu korzystania z usługi świadczonej za pośrednictwem Serwisu, właściciel Serwisu może przetwarzać tylko te spośród danych osobowych, które są:

▹ niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi, czyli korzystania niezgodnie z regulaminem lub z obowiązującymi przepisami

11. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Użytkowników Serwisu podmiotowi zewnętrznemu w całości lub części. Podmiot działający na zlecenie Administratora w takim zakresie, zostanie wskazany w klauzuli zgody na przetwarzanie określonych danych osobowych.

12. Użytkownik otrzyma zawiadomienie o ewentualnych istotnych zmianach zasad ochrony danych osobowych Użytkowników. Istotne zmiany oznaczają wszelkie modyfikacje, które rozszerzają dozwolony zakres przetwarzania Danych Osobowych. Zmiany te wymagają zgody Użytkownika poprzez wybór opcji Wyrażenia Zgody na zaktualizowanym formularzy zgody.

13. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swych danych, a także prawo ich poprawiania i żądania ich usunięcia.

14. Użytkownik może w każdej chwili usunąć swoje Konto z Serwisu. Wraz z usunięciem Konta zostaną usunięte na stałe i bezpowrotnie wszelkie dane Użytkownika. Zgłoszenie przez Użytkownika wniosku o usunięcie danych osobowych podawanych w formularzu rejestracyjnym Konta, powoduje iż dalsze świadczenie usługi  jest niemożliwe z przyczyn technicznych i w związku z tym równoważne z usunięciem Konta tego Użytkownika.

Subskrybuj Nasz Newsletter